Nákupná galéria:
Po - Ne: 09:00 - 21:00
Novinky

20€ do vrecka

20€ do vrecka

Rád nakupuješ a vyhrávaš? V OC Atrium Optima ťa od 10.10. do 22.11.odmeníme za tvoj nákup. Za každý 20 eurový nákup  (mimo Hypernovy) získaš nálepku a za  8 nálepiek 20€ darčekovu kartu platnú vo všetkých obchodoch OC Atrium Optima. Nálepky si na základe bločka môžeš vyzdvihnúť v infostánku pri Mcdonalde. Nakúp a my ťa za to odmeníme… 20€ do vrecka….Atrium Optima Myslí na Vás.

Podmienky súťaže:

Spoločnosť Palm Corp s.r.o., so sídlom Saratovská 13, 841 02 Bratislava usporadúva v OC ATRIUM OPTIMA (v texte ďalej len „OC“) spotrebiteľskú súťaž s názvom „20€ do vrecka“.

 1. Spotrebiteľská súťaž trvá 6 týždňov a to od 10.10.2015 do 22.11.2015.
 2. Každý návštevník OC, ktorý v období od 10.10.2015 do 22.11.2015 nakúpi nad 20€ v ktoromkoľvek obchode s výnimkou Hypernovy a preukáže sa bločkom na určenom a označenom mieste (pri Mcdonalde), dostane od hostesiek nálepku a nalepovaciu kartu. Po nazbieraní 8 nálepiek získa účastník (opäť u hostesiek pri Mcdonalde), výmenou za kompletne vyplnenú nalepovaciu kartu, darčekovú platobnú kartu v hodnote 20€ platnú vo všetkých obchodoch OC.
 3. Nákup v hodnote nad 20€ musí byť na jednom bločku. Túto sumu nie je možné vyskladať z viacerých bločkov.
 4. Za  jeden bloček nad 20€, je možné dostať len jednu nálepku. Napríklad za 100€ bloček dostane účastník iba jednu nálepku (nie 5).
 5. Ak účastnícka karta obsahuje minimálne 4 nálepky, môže sa účastník zapojiť do záverečného žrebovania o darčekovú kartu v hodnote 1000 Eur. Účastnícku kartu je potrebné vhodiť do osudia  pri hosteskách. Záverečné žrebovanie  sa uskutoční dňa 23.11.2015 za účasti notára.
 6. Výherca 20€ darčekovej karty je povinný podpísať preberací protokol a vyplniť údaje požadované na preberacom protokole.
 7. Pre účel tejto súťaže sú platné iba bločky z predajní nachádzajúcich sa v OC ATRIUM Optima (s výnimkou Hypernovy) s dátumom od 10.10. – 22.11. 2015.
 8. Darčeková platobná karta  je platná vo všetkých obchodoch OC, ktoré majú platobný terminál. Funguje ako klasická platobná karta, ale iba v OC ATRIUM Optima.
  Podrobnejšie informácie o použití karty na http://atrium-optima.sk/darcekova_karta/
 9. Do súťaže sa môže zapojiť každý občan SR starší ako 18 rokov.
 10. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci OC ATRIUM OPTIMA a zamestnanci nájomcov obchodného centra OC ATRIUM OPTIMA.
 11. Usporiadateľ  si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá aj  počas trvania súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníka ktorý porušil pravidlá. Usporiadateľ nie je povinný uviesť dôvod vylúčenia účastníka zo súťaže.
 12. Výhercov budeme osobne kontaktovať a mená zverejníme na www.atrium-optima.sk.
 13. Aby bola účastnícka karta platná musia byť vyplnené požadované údaje. Zo žrebovania bude vylúčená každá osoba, ktorej účastnícka karta bude neúplná, nečitateľná, preškrtnutá, alebo predložená v kópii.
 14. OC ATRIUM OPTIMA si vyhradzuje právo publikovania informácii z tejto súťaže a zasahovať do priebehu súťaže.
 15. Vhodením výherného žrebu do zbernej nádoby udeľuje spotrebiteľ spoločnosti Palm Corp s.r.o., v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených na žrebe, za účelom preverenia platnej účasti v hre podľa preukazu totožnosti a na marketingové účely, a to na dobu 5 rokov.
 16. Nárok na cenu musí byť uplatnený najneskôr do 30.11.2015. Vymáhanie ceny súdnou cestou je vylúčené.
Dátum pridania: 2 október 2015