Shopping gallery:
Mon - Sun: 09:00 - 21:00
News

Európska noc výskumníkov

Európska noc výskumníkov

12. ročník prestížneho festivalu vedy na Slovensku  – Európska noc výskumníkov 2018  sa uskutoční 28.9.2018 v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach a Poprade.

Hlavný organizátor podujatia, Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, portálom EurActiv.sk a Centrom vedecko-technických informácií SR, opäť pripravia bohatý a maximálne pestrý program, ktorý osloví všetky vekové kategórie a záujmové skupiny. Špeciálnou cieľovou skupinou projektu sú deti v školskom veku, pričom dôraz je kladený predovšetkým na zvýšenie ich záujmu o štúdium prírodných vied a technických smerov na vysokých školách.

Práve s dôrazom na tieto ciele je pripravovaný aj 12. ročník Európskej noci výskumníkov na Slovensku. Podujatie bude prebiehať počas posledného septembrového piatku. V priestoroch obchodného centra Atrium Optima uvidíte vedecké stánky a prezentácie z regionálnych univerzít – Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Prešovskej univerzity v Prešove, a výskumných ústavov Slovenskej akadémie vied. V poobedných hodinách sa predstavia vedci aj prostredníctvom prednášok o atraktívnych a zaujímavých témach v priestoroch kinosály Cinemax.  Pripravené budú aj drobné vedomostné súťaže a kvízy. Viac na http://nocvyskumnikov.freshidea.sk/program/mesto-kosice/atrium-optima.html

Adding date: 28 August 2018