Shopping gallery:
Mon - Sun: 09:00 - 21:00
News

Noc výskumníkov 2017

Noc výskumníkov 2017

V priestoroch obchodného centra Atrium Optima uvidíte vedecké stánky a prezentácie v regionálnych univerzít – Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Prešovskej univerzity v Prešove, a výskumných ústavov Slovenskej akadémie vied. V poobedných hodinách sa predstavia vedci aj prostredníctvom prednášok o atraktívnych a zaujímavých témach v priestoroch kinosály CINEMAX. Pripravené budú aj drobné vedomostné súťaže a kvízy.

29.9.2017, piatok, 9:00 – 21:00, vstup voľný
Slávnostné otvorenie festivalu sa bude konať o 10:00 v prítomnosti organizátorov a partnerov podujatia.

Adding date: 13 September 2017