Nákupná galéria:
Po - Ne: 09:00 - 21:00

Slovenská pošta

Slovenská pošta

Po - Pi: 9:00 - 20:00
So - Ne: 8:00 - 14:30

http://www.posta.sk

055 / 460 20 54

B130

Branch: Služby

Slovenská pošta, a. s., premiestnila Poštu Košice 7 do nových priestorov. Klienti ju tak nájdu od apríla 2015 v nákupnom centre Optima.

 „Stratégiou Slovenskej pošty je umiestňovať nové pobočky do obchodných centier s vysokou koncentráciou obyvateľstva práve kvôli lepšiemu komfortu pre zákazníkov. Služby sú ľahko dostupné počas celého týždňa, vrátane víkendu. Klienti určite ocenia aj bezproblémové parkovanie s dostatočným počtom miest,“ vysvetlil generálny riaditeľ Slovenskej pošty Tomáš Drucker.

Pošta je v nových priestoroch modernou pobočkou s atraktívnym dizajnom, moderným vyvolávacím systémom a komplexným portfóliom služieb. Pobočka s rozlohou 137,7 m2 poskytuje účelnú obsluhu zákazníkov a minimalizáciu čakacích dôb zabezpečuje nový vyvolávací systém, ktorý smeruje zákazníkov k priehradkám podľa vybranej služby. Priehradky majú v nových priestoroch  moderný dizajn, ktorý umožňuje komfortnú obsluhu zákazníkov v rámci jednotlivých druhov služieb. Súčasťou danej pobočky je aj Integrované obslužné miesto (IOM), na ktorom si klienti môžu vybaviť Výpis z obchodného registra na právne účely, Výpis a odpis z Registra trestov ako aj službu Výpis z listu vlastníctva.

Okrem elektronických služieb štátu pobočka poskytuje komplexné portfólio služieb:

  • listové a balíkové služby, služby poštového platobného styku, služby Poštovej banky, a.s., platby SIPO, predaj cenín, úhrada správnych a súdnych poplatkov prostredníctvom služby E-KOLOK, predaj vybraného tovaru POSTShop, služby TIPOS, a pod.
  • na pošte je možné využiť špeciálne spôsoby podávania a dodávania zásielok prostredníctvom P.O.BOX-ov

Zákazníkom sú po novom k dispozícii 4 priehradky, z toho 2 univerzálne (1 so službou vyberania balíkov), ktoré sú primárne určené na rýchle vybavenie klienta 1 priehradka služieb a 1 priehradka finančných služieb. Tie prinášajú väčší komfort zákazníkom a zároveň spríjemňujú proces vybavovania požiadaviek klientov, ktoré vyžadujú viac času.

Príjemné prostredie pošty dotvárajú tapety s motívom poštových známok na stenách za priehradkami. Práve poštové známky sú symbolom poštovníctva a zároveň sú to umelecké diela, ktoré úspešne propagujú Slovensko. Motív čiarového kódu na podlahe haly pre verejnosť reprezentuje technologický prvok, využívaný pre rýchlu a spoľahlivú logistiku poštových zásielok.

Najmä vďaka pozitívnemu hospodárskemu výsledku investuje Slovenská pošta aj do rekonštrukcií pôšt, výstavby bezbariérových prístupov a sťahovania pobočiek. Verím, že zamestnanci aj klienti sa v nových priestoroch tejto pobočky budú cítiť príjemne a že klienti budú s kvalitou poštových služieb spokojní,“ dodal generálny riaditeľ SP Tomáš Drucker.

O spoločnosti:

Slovenská pošta vznikla 1. januára 1993 a 1. októbra 2004 sa pretransformovala na akciovú spoločnosť so 100-percentnou účasťou štátu. V súčasnosti pôsobí ako ekonomicky samostatný a konkurencieschopný hospodársky subjekt. Slovenská pošta je popredným poskytovateľom moderných komunikačných, distribučných a platobných služieb na domácom trhu, s vytvorenými logistickými podmienkami na podnikanie v strednej a východnej Európe. Spoločnosť je dôveryhodnou inštitúciou, ktorá zohľadňuje meniace sa potreby zákazníkov a ponúka nové produkty a komplexné riešenia s pridanou hodnotou a vysokou kvalitou. Disponuje najrozsiahlejšou pobočkovou infraštruktúrou s viac ako 1540 poštami. Ratingová agentúra Moody´s udelila Slovenskej pošte v roku 2006 rating úverového rizika na úrovni Aaa.sk, čo je najvyššia možná úroveň. Odvtedy sa rating spoločnosti nemení a jeho výhľad je naďalej stabilný. Spoločnosť garantuje profesionalitu a kvalitu služieb na základe čoho v roku 2008 získala Certifikáty manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva, zodpovedajúce požiadavkám normy STN EN ISO 9001:2001 a STN EN ISO 14001:2005. Slovenská pošta je taktiež držiteľom prestížnej ceny HR Gold za inovatívny projekt v personalistike. V roku 2013 spoločnosť získala tiež ocenenie „Národná cena SR za kvalitu 2013“. Toto výnimočné ocenenie sa SP, a. s., podarilo získať aj vďaka udržaniu zamestnanosti, realizácie programu zmien a  zlepšeniu hospodárskeho výsledku. Spoločnosť po rokoch stratového hospodárenia skončila už druhý rok po sebe v pozitívnych číslach. Rok 2014 uzavrela Slovenská pošta so ziskom 4,91 mil. Eur pred zdanením. Pozitívny vplyv na hospodárenie mali predovšetkým vyššie výnosy z vybraných finančných a ostatných služieb ako napríklad e-poukaz či integrované obslužné miesta, kde poskytujeme výpisy z obchodného registra, registra trestov ako aj výpisy z listu vlastníctva. Kladný hospodársky výsledok ovplyvnil aj rastúci objem expresných zásielok, letákov a zmluvných balíkových služieb. Spoločnosť sa naďalej mení z tradičného poštového operátora na poskytovateľa širokého portfólia služieb obyvateľom, prináša prehľadnejšie balíkové produkty a pripravuje nové poistné služby.

Pre viac informácií kontaktujte Odbor komunikácie.

Stanislava Pondelová
Hovorkyňa, Slovenská pošta, a. s.
Tel.: +421  903 130 571
E-mail: pondelova.stanislava@slposta.sk

Dočasná zmena otváracích hodín Slovenskej pošty

Dátum zverejnenia: 04.11.2016

Z technických dôvodov došlo ku dočasnej zmene otváracích hodín pre verejnosť.  V termíne od 3.11.2016 do 18.11.2016 budú otváracie hodiny v pondelok – piatok v čase 13:00-20:00 hod. (sobota a nedeľa bez zmeny). Ďakujeme za porozumenie a ospravedlňujeme sa prípadné vzniknuté komplikácie.

Ako nájsť obchod?

Iné obchody